Adina

Adina, so called “Mandala” loves geometry and all mandala features coming out of it. She bought her first tattoo machine in 2012.

“The life of each person is like a mandala – huge, limitless circle. We stand in the middle of our circle and everything we see, hear and think of is creating the mandala of our life.“

Adina tzv. Mandalová miluje geometriu a z nej vychádzajúce mandaly. V roku 2012 si kúpila svoj prvý strojček.

„Život každého človeka je ako mandala-obrovský, neobmedzený kruh. Stojíme uprostred nášho kruhu a všetko, čo vidíme, počujeme a premýšľame, tvorí mandalu nášho života.“