Sandra

Sandra is responsible for the WolfTown backoffice. She runs the studio and creates its atmosphere.

“I would call myself “their Mom”. I enjoy helping Wolfs with everything…we are one family afterall!”

Sandra odpovedá všetkým Vám na správy, maily, telefonáty; stará sa o celý chod štúdia a dotvára jeho atmosféru.

„Ja by som to nazvala, že som taká ich Mama. Wolftowňákom pomáham so všetkým a rada, veď sme rodina!“