Peco

Peco is devoted mainly to black-work and dot-work with splatters of colour and surrealism. He likes natural and animal motives and designs based on the ancient stories and tales.

“Black is my favourite colour and dots suit it.”

Peco sa venuje hlavne blackworku a dotworku s trochou farby a surealizmu. Najradšej má prírodné a zvieracie motívy a dizajny vychádzajúce zo starých príbehov a rozprávok.

„Čierna je moja obľúbená farba a bodky jej pristanú“