Dubak

Dubak – he has been active in tattooing since 2016. He represents traditional and neo-traditional style of tattooing. His work, sketches and flashes are mainly influenced by Japanese features.

“PMA all day”

Dubak aktívne tetuje od roku 2016 a prezentuje sa najmä tradičným a neotradičným štýlom. Jeho tvorba, sketche a fleshe sú značne ovplyvnené japonkými prvkami.

„PMA all day“