Imrich

Imrich started doing tattoos in 2013. His motives are characterized by thoughtful interlinking of elements. In this way the individual elements are composed in to new connectios. These may be then interpreted by individuals differently.

Imrich tetuje od roku 2013.
Jeho motívy charakterizuje myšlienkové prelínanie kompozičných prvkov.
Jednotlivé symboli, ktoré spája do sýtofarebných celkov sa týmto spôsobom dostávajú
do nových súvislostí, ktoré sú pre každého individuálne čitateľné.